Aile kavramı iki temel şekilde tanımlanır: Anne-baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile ve anneanne, babaanne gibi daha yaşlı aile bireylerini içine alan geniş aile. Aile, bireye dayanan ve aralarında duygusal, maddi, manevi, hukuki bağ bulunan, anne baba ve çocuklardan oluşan toplumun en küçük birimidir ve dünyadaki en anlamlı sosyal örgüttür.
 

Peki, sağlıklı bir aile nasıl özellikler gösterir?
 

Sağlıklı ailelerde;
 

  • Aile bireyleri birbirlerine duygusal olarak bağlıdır. Sadece ebeveyn, çocuk oldukları için değil insan olarak da birbirlerini severler ve kollarlar. Bu duygusal bağ beraberinde dayanışmayı da getirir.

 

  • Aile üyeleri rollerini net olarak bilirler. Rolleri bilmek, aile içinde olabilecek sorunların çözümü için en önemli etkendir. Aile bireyleri, olası bir problemde ne yapmaları gerektiğini, nasıl davranmalarını gerektiğini bilir ve ona göre hareket ederler.

 

  • Aile bireyleri, ailenin bütünlüğünü korurlar ama bireysel istek ve ihtiyaçları da daima göz önünde bulundururlar. Aileyi veya bireyi birbirinin önüne çıkarmaz, ikisi için de eşit imkânlar tanımaya çalışırlar. Bu kusursuz dengeyi kurdukları anda aile olarak da, birey olarak da oldukça mutlu bir hayat yaşamaya başlarlar.

 

  • Tüm bireyler arasında iletişim açık, net ve samimidir. Bu da huzur ve çözüm odaklı ailelerin olmazsa olmazıdır. Aile bireylerinin birbirlerine duydukları güven ve sevgi sayesinde herkes birbirine karşı oldukça açık ve samimidir. Bu açıklık, kolay iletişimi sağlar ve tüm anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.

 

  • Tüm aile bireylerinin uyması gereken kurallar belirlidir. İlerde bir sorun yaratmaması adına aile içinde birtakım kurallar belirlenmiştir ve bireylerden bunlara uyması beklenir. Topluluk ve aile olarak huzurlu yaşayabilmenin anahtarı bu kurallarda gizlidir. Bireyler birbirlerinin özel alanlarını ihlal etmemek için kurallara saygı gösterir ve uyarlar.

 

  • Aile bireyleri beraber kaliteli zaman geçirirler, ortak ilgi alanları yaratırlar, bu alanlarda paylaşımlarda bulunurlar. Tüm ailenin düzenli olarak birlikte vakit geçirmesi, topluca aktiviteler yapması aile bağlarını güçlendirir. Hafta sonu gidilen bir sinema filmi, bir akşam yemeği bile bu bağların güçlenmesi için yeterlidir.

 

  • Aile bireyleri birbirlerinin özel alanlarına ve özel hayatlarına saygılıdırlar. Bireyler aile olarak bir arada yaşasalar da herkesin bir özel hayatı, özel alanı olduğunun bilincindedir ve buna göre davranırlar. Bu saygı, herkesin aile içinde kendini rahat hissetmesini sağlar ve beraber yaşamaktan daha hoşnut hale getirir.

 

  • Mutlu bir ailenin sırrı en başta da bahsettiğimiz gibi sevgidir, hayatta her şeyin sevgiyle başladığı gibi. İçten gelen bir sevginin sonucunda tüm sorunlar hallolur, engeller kolaylıkla aşılır.

 

Biz de yeri gelmişken, tüm ailenizle ve sevdiklerinizle birlikte mutlu bir yaşam diliyoruz. 🙂